Công ty cổ phần Trà Thảo Dược Đức Thịnh

- Địa chỉ:1306 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM

- Điện thoại: 0985.324.028 - 0937.301.801

- Fax:

- Email: kinhdoanhthaoduocquy@gmail.com

- Website: thaoduocducthinh.com và thaoduocquy.net

cua-hang-duc-thinh-tai-thu-duc