Cây ngải cứu trị đau thần kinh toạ

70.000,0

Cây ngải cứu còn có tên gọi khác là thuốc cứu, ngải diệp, nhả ngải. Cây có tác dụng làm giảm đau bụng kinh, hỗ trợ điều trị đau thần tọa..

lá ngải cứu
Cây ngải cứu trị đau thần kinh toạ

70.000,0