Cây hoàn ngọc hỗ trợ điều trị ung thư

100.000

Hoàn ngọc có 2 loại: hoàn ngọc trắng và hoàn ngọc đỏ. Bài viết này nói về cây hoàn ngọc trắng. Tất cả các bộ phận của cây như lá, thân, vỏ thân, rễ đều được sử dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trong đông y cũng như dân gian. 

 

cây hoàn ngọc
Cây hoàn ngọc hỗ trợ điều trị ung thư

100.000