Rễ cà gai leo hỗ trợ điều trị xơ gan hiệu quả

250.000

Rễ cà gai leo hỗ trợ điều trị xơ gan hiệu quả, với minh chứng qua nghiên cứu khoa học cho thấy rễ cà gai leo chứa nhiều hợp chất Glycoalcaloid gấp 3 lần thân cây cà gai leo.

Rễ cà gai leo hỗ trợ điều trị xơ gan hiệu quả

250.000