Cây thông đất hỗ trợ điều trị bệnh teo não

350.000

Cây thông đất có công dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh teo não, đãng trí nhớ, phục hồi lại khả năng tiềm thức do teo não gây ra. Cây thuốc đã giúp ông Ma Viết Tương ở Bắc Cạn phục hồi sức khỏe cũng như bệnh đãng trí nhớ, khả năng tiềm thức do teo não gây ra.

cây thông đất
Cây thông đất hỗ trợ điều trị bệnh teo não

350.000